Rosedale

En desperat situasjon løst med sprengstoff

Patrick og Tab kjørte av gårde med ulvedama og politiet. Plutselig rykket hun til og prøvde å rive løs gitteret i politibilen med sin kjempestyrke. Tab greide å holde henne fast mens Patrick fant frem sprøyte med noe beroligende. Det var da Tab med sitt overnaturlige syn på verden la merke til at lufta er blitt rød. Kan det være at en hel-fe har kommet gjennom portalen på jakt etter ulvedama? Tilbake på museet hører Jane roping innefra.
Charly ankommer museet med Marks utseende. Charly spiller Mark mens Mark spiller King Warden.
Charly har med seg en koffert med et spesialvåpen tiltenkt Jane: et belte med EDLC kapasitatorer, hver med 25kJ lagret elektrisk energi som kan brukes til å sende ut et støt på 2000 volt. Hver kapasitator veier 250 gram. Beltet veier ca 2.5 kg.

Ropene blir til skrik og pistolskudd inne på museet.
Charly og Jane truer politivakten til å slippe dem inn på det nå avstengte museet.
Inne på museet ser de en døende vakt og to briar wolves angriper dem.
Charly peprer dem med cold iron kuler fra sine to desert eagles.
Jane sender strøm gjennom den ene med det nye våpenet etter litt om og men.
De hører “Denne her vil vite hvor hans eiendom er!” på broket engelsk, tenker at det er ulvedamas keeper som er på ferde og stikker til bilene sine.
Kort tid etter krasjer et jaktlag med en fe i spissen ut gjennom dørene til museet.

Comments

perhenden perhenden

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.