Flit

Informant som ikke er tilknyttet noe hoff. Kan betales for å få informasjon, eller for at hun ikke skal gi informasjon til andre.

Flit

Rosedale perhenden Zicon